Övervakning av miljögifter i levande organismer

Författare
Anders Bignert
(Anders Bignert, Tjelvar Odsjö, Mats Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1993 Sverige, Solna 54 sidor. 91-620-4131-2
Naturvårdsverket 1990 Sverige, Solna 40 sidor. diagr., ill.