Övervakning av miljögifter i levande organismer

Författare
Anders Bignert
(Anders Bignert, Tjelvar Odsjö, Mats Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets reprocentral 1994 Sverige, Solna, Solna 84 sidor.o.bl.
Naturvårdsverket 1993 Sverige, Solna 54 sidor. 91-620-4131-2
Naturvårdsverket 1991 Sverige, Solna 36 sidor. diagr.