Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län Årsrapport 2003

Författare
Jan Malmgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2005 Sverige 24
Länsstyrelsen i Örebro län 2005 Sverige, Örebro 23 sidor.