Övningsbok i algebra - med BASICövningar

Författare
Jan-Olof Drangert
(J-O Drangert, B-O Eriksson, S Gustavsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MATEMA, Univ. i Linköping, Linköpings tr. 1978 Sverige, Linköping, Linköping [2], 184 sidor. diagr. 24 cm
MATEMA, Univ. i Linköping (distr., Linköpings tr. 1978 Sverige, Linköping, Linköping [2], 277 sidor. 24 cm
MATEMA, Univ. i Linköping, Vimmerby tidn. 1976 Sverige, Linköping, Vimmerby [1], 277 sidor. tab. 24 cm
MATEMA, Univ. i Linköping, Vimmerby tidning 1976 Sverige, Linköping, Vimmerby 184 sidor. 24 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan