Övningsbok i linjär algebra - med BASICövningar och större tillämpningsuppgifter

Författare
Jan-Olof Drangert
(J.-O. Drangert, B.-O. Eriksson, S. Gustavsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MATEMA, Univ. i Linköping (distr., Linköpings tr. 1978 Sverige, Linköping, Linköping [2], 277 sidor. 24 cm
MATEMA, Univ. i Linköping, Vimmerby tidn. 1976 Sverige, Linköping, Vimmerby [1], 277 sidor. tab. 24 cm