Övningsbok till tyska formläran för nybörjare

Författare
J. A. Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1907 Sverige, Stockholm viij, 104 sidor.