Övre Särvsjön - konsekvenser av rotenonbehandling av en stor norrländsk sjö

Författare
Karl-Jakob Gustafson
(Karl-Jakob Gustafson, Nils-Arvid Nilsson, Erik Olofsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sötvattenslaboratoriet 1981 Sverige, Drottningholm 20 sidor.