Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes

Författare
(Grete Swensen (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Novus 2013 Norge, Oslo 370 sidor. : ill. 978-82-7099-733-6