Ännu mer lättlagat

Författare
(Carl Butler ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska dagbladet cop. 1993 Sverige, Stockholm, Norge 165 sidor. 19 cm