Årsbok Årg. 8(1975), Livsfrågor i barn- och ungdomslitteraturen

Författare
(Redaktör Göran Malmeström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR) 1975 Sverige, Oxie 175 sidor.