Östra Södermanlands Järnväg och dess föregångare - = Östra Södermanlands Järnväg and its forerunners : Sveriges äldsta museibana 1959-2009 : including brief summaries in english

Författare
(Huvudredaktör: Sven Fredén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafik-Nostalgiska Förlaget, Modintryckoffset 2009 Sverige, Saltsjöbaden, Stockholm 233 sidor. ill. 26 cm 978-91-86275-17-4