Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - årsrapport 2003

Författare
(Jan Malmgren (red.) och Åke Lindström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2005 Sverige, Örebro 23 sidor.