10 lektioner om tolerans, Lärarhandledning

Författare
Christer Mattsson
(Christer Mattsson, Magnus Hermansson Adler.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 150 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42859-1