100 år av värmländsk kooperation - en tillbakablick i ord och bild

Författare
Ola Bergman
(Text: Ola Bergman och Klas Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konsum Värmland 2003 Sverige, Karlstad 18 sidor. : ill. (vissa i färg) 30 cm