100 år med SAP som föddes efter Långholmenbrev - föredrag hållet på Smålands museum den 12 mars 1989 då utställning öppnades med anledning av socialdemokraternas 100 år

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kronobergs partidistrikt, Socialdemokraterna 1989 Sverige, Växjö 18 sidor. 21 cm