100 års nykterhetsrörelse i Lund

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lf Lugnet, IOGT-NTO, Blom 1990 Sverige, Lund, Lund 84 sidor. ill. 21 cm