100 svenska myntgrupper - på hundra uppslag och med ca 700 åt- och frånsidesbilder av mynt och skådemynt under tusen år

Författare
(Sammanst. och komment. av Åke Ohlmarks.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Plus, Centraltr. 1978 Sverige, Stockholm, Borås 207 sidor. ill. 22 cm