11 mann til angrep

Författare
Max Lundgren
(Max Lundgren oversatt av Odd Winger)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1987 Norge, Oslo 124 sidor. 82-05-17016-9