11 september 2001 - en undersökning av informationsförmedling och åsiktsbildning i svenska medier

Författare
Göran Leth
(Göran Leth och Torsten Thurén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för mediestudier, Norstedts tr. 2002 Sverige, Stockholm, Stockholm 139 sidor.