13 quinnor

Författare
Sandro Key-Åberg
(Sandro Key-Åberg, Sonja Åkesson, Robban Broberg, Björn Lindroth, Lars Löfgren, Carl Anton.)
Genre
Sångtexter, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms stadsteater 1965 Sverige, Stockholm 157 blad