13

Författare
Folke Mellvig
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier 1968 Sverige, Stockholm 159 sidor.
Bonnier 1966 Sverige, Stockholm 194 sidor.
Nutid, Lindhag 1956 Seychellerna, Stockholm, Katrineholm 60 sidor.