15 hållbara lösningar för framtiden

Författare
(Hållbarhetsforum, Lunds universitet redaktör: Nina Nordh.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet 2015 Sverige, Lund 226 sidor. ill. 978-91-981577-5-8