1522 års förteckning på malmögårdar

Författare
Einar Bager
(Av Einar Bager)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1957 Sverige, Malmö 76 sidor.