1543 Jordaboken af Västerbotten - Till Västerbottens äldre kulturhistoria

Författare
(Johan Nordlander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1905 Sverige S. 273-362