1543 jordha boocken wthaaff Westhrabotnen - med anmärkningar

Författare
(Utgifven av Johan Nordlander. Till Västerbottens äldre kulturhistoria / af Johan Nordlander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1905 Sverige, Upsala S. 273-300, 301-362