16-29 okt. 1937 - Gummesons konsthall ... Arvid Nilsson

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1937 Sverige, Stockholm