1600-talet på Bogesunds slott - en studie av gårdsarkiven åren 1644 - 1687

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Text: Ingrid Larsson Haglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bogesunds slott 2008 Sverige, Vaxholm 39 sidor.