1600-tals recept ur greve Pers kokbok - mat och minnen från Visingsborg, Sveriges första grevskap

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Ingrid Larsson Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
I. Larsson Haglund, Fälth 1997 Sverige, Visingsö, Värnamo 104 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm