1600-talsbebyggelse, agrara lämningar och skogsbruk i Sika - Uppland, Frötuna socken, Sika 4:23 (4:14) : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UVMitt), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Hägersten 19 sidor. : ill.