1697-09-25 Kongl. majt:s - Til alla Hofrätter, angående theras afstraffande, som sedan the warit til Skrift, öfwerfalla någon med ord eller gierning, och ther å oförlikte begå Herrans Högwärdige Nattward

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1697 Sverige, Stockholm s. 4:o