1819-11-02 Kongl. majt:s - Berättelse angående förwaltningen af Skaraborgs Läns Lazarett under Uppbördsåret 1818

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kongl. tryckeriet 1819 Sverige, Stockholm s. 4:o