1859-1929 - en 70 års historia : personliga minnen och iakttagelser

Författare
Anton Nyström
(Anton Nyström.)
Genre
Biografi, Självbiografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1929 Sverige, Stockholm 260 sidor illustrationer