1936 års försvarsordning - kortfattad redogörelse

Författare
(Utarbetad av Svenska officersförbundet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Realtryck 1936 Sverige, Stockholm 80 sidor. : tab.