1968 och därefter - de kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap

Författare
(Redigerad av Kjell Å. Modéer och Martin Sunnqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Museum Tusculanum 2010 Danmark, København 255 sidor. ill. 978-87-635-3243-3