1972 års internationella sjövägsregler till förhindrande av kollisioner till sjöss - sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen

Författare
(Sammanst. med ill. av Sten Ramberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1978 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 24 cm 91-85536-09-1