20 mm akan m/40 i fast lvlavett m/40 - 20 mm automatkanon m/40 i fast luftvärnslavett m/40 : sektion genom lavettage

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm 1 plansch