20 mm akan m/40-70 i luftvärnslavett m/40-70-1 eller 2 - tillägg till beskrivning över 20 mm akan m/40 avseende modifieringar genomförda vid renovering 1970 : utkast

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Stockholm