20 tankar om teatern & 20-hundratalet - Jönköpings länsteater 20 år

Författare
(Eva Göransson, red.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings länsteater 1998 Sverige, Jönköping 22 sidor. : ill. (vissa i färg)