2000-fotingar i Sundsvall - en bok om millennieskiftets Sundsvallsbor

Författare
(Ingalill Eriksson (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stift. Sundsvall sekelskiftets stad, Tryckeribol. i Träriket 1999 Sverige, Alnö, Sundsvall 213 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm