21 dikter

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström, Novapress 1991 Sverige, Lund, Lund 48 sidor. 16 cm