220 sømmer og sting for broderi

Författare
Anita Gunnars
(Anita Gunnars oversatt av Karen Marie Vinje tegninger: Anita Gunnars)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Orion 1996 Norge, Oslo 48 sidor. : ill. 82-458-0138-0