25 år med svensk damfotboll - 1973-1998

Författare
Claes G. Bengtsson
(Texter: Claes B Bengtsson, Tomas Glanell.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska fotbollförb., Centraltr. cop. 1998 Sverige, Solna, Borås 80 sidor. ill. 30 cm