25 konstnärer illustrerar Gustaf Fröding

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bra böcker, Gustaf Fröding-sällsk. 1977 Sverige, Höganäs, Karlstad, Belgien 183 sidor. ill. 27 cm
Trevi, Gustaf Fröding-sällsk. 1977 Sverige, Stockholm, Karlstad, Belgien 183 sidor. ill. 27 cm