3 praktikfall i affärsutveckling - Volvo, Stena Line, SAS

Författare
Per Anders Broman
(Per Anders Broman, Bengt Karlöf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IHM läromedel, Vasastadens bokbinderi cop. 1985 Sverige, Göteborg, Göteborg 100 sidor. med var. pag. diagr., tab. 25 cm