30 år med Fredrika Bremer i forskning och idédebatt - dokumentation av seminariet på Årsta slott den 19 september 2015

Författare
(Redaktör: Anita Widén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, Hanninge kommuns tryckeri 2017 Sverige, Stockholm, Hanninge 39 sidor illustrationer 22 cm 978-91-983889-0-9