30 barn med armproteser

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Margita Lundman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykotekniska institutet 1974 Sverige, Stockholm 36 sidor.