36 hittills otryckta sånger - (efter ett nyligen funnet manuskript)

Författare
Carl Michael Bellman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hamberg 1853 Sverige, Söderhamn, Söderhamn iv, 44 sidor.
1853 Sverige, Söderhamn iv, 44 sidor.