37 mm pvkan m/38 axelfjädring

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm Plansch