3D content-based model matching using geometric features

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall, Fredrik Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköpings universitet 2006 Sverige, Linköping 8 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan