3D-avbildande laser i dynamiska tillämpningar - slutrapport

Författare
(Christina Grönwall ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2010 Sverige, Linköping 32 sidor.